skip to Main Content

IMPRINT

TTP Slovakia s.r.o.

so sídlom: Plynárenská 7B, 821 09, Ružinov, Bratislava
zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 96416/B
IČO: 47 589 248
IČ DPH: SK2024023166
DIČ: 2024023166

Tel: +421 232 373 000
Mail: office.sk@www.ttpeurope.com

Spoločnosť je súčasťou medzinárodné skupiny TTP Holding AG

Back To Top