skip to Main Content

Senior Java Developer/Architect

Předpokládaný nástup 27.05.2019
Lokalita Praha
Obor Developer
Typ kontraktu Contractor

Popis zákazníka

Společnost je největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb informačních technologií na světě s dlouhou tradicí inovací. První pobočka společnosti v České republice byla založena již v roce 1932 jako první pobočka v regionu střední a východní Evropy a jako šestá v celé Evropě. Převažující činností společnosti v České republice je prodej širokého spektra IT technologií od serverů a systémů pro ukládání dat až po software a IT služby včetně služeb konzultačních. K hlavním cílům společnosti patří poskytování komplexních služeb systémového integrátora a prosazování výhod elektronického obchodu do každodenního života firem.

Váš kontakt v TTP consult

Vladimír Malý +420 734 551 172 vladimir.maly@www.ttpeurope.com

  • pokročilá znalost Java SE, J2EE (JAX-WS, JAX-RS, Servlety), Spring (Core, Data, Web, WS ...), Hibernate (případně jiný ORM), zkušenost s provozem webových aplikací alespoň na nějakém servlet containeru (Weblogic, Tomcat, Jetty), Messaging, Joby
  • znalost Apache Maven pro správu dependencí v projektech, zkušenost s CI (Jenkins, TeamCity...)
  • znalost relačních databází (výhodou zkušennost s Oracle DB (PLSQL), případně Postgres, MySQL..) - technické znalosti (co jsou transakce, indexy, constrainty..), datové modelování
  • zkušenost s ElasticSearch - psaní queries, jsou tam shardy, to je dokumentové, fulltext, co je index, typ, kdy je to vhodné použít atd.
  • zkušenost s vývojem a provozem clusterovaných aplikací
  • znalost UNIX prostředí (běží nám na tom aplikační servery), pro účely hledání chyb lozích, skupiny, přístupy, údržba filesystemu
  • alespoň základní znalost (principy) nějakého moderního JavaScript frontend frameworku (React/Angular), případně aspoň některé server-side rendering (Thymeleaf, Freemarker, JSP, JSF)
  • návrh vhodné architektury nových aplikací, větších požadavků, technických řešení
  • základní znalost UML (kreslení servisních rozhraní pro SOAP služby, peristentní model (to je datové modelování), někdy nějaký stavový, sekvenční diagram)
  • povědomí o BPM(S), případně BRMS

Odpovědět
Back To Top