skip to Main Content

IMPRINT

TTP Czech Republic s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
Spisová značka: C 181671 vedená u Městského soudu v Praze
(alternativně ve formátu vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 181671)
IČO: 241 33 710
DIČ: CZ24133710

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-6575130217/0100
IBAN: CZ8201000001076575180257
BIC(SWIFT): KOMBCZPPXXX

Tel: +420 242242 252
Mail:office.cz@www.ttpeurope.com

Společnost TTP Czech Republic s.r.o., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností TTP Holding AG, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Registrační číslo v registru zpracování osobních údajů: 00046987

Back To Top